Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
v

Změny v rozvrhu Wednesday 18. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.B A VP A VP A VP
2.B A VP A VP A VP
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Končelová Radka - - Bla Dau - ..
Ciburová Miluše Me .. .. .. - Ma .. .. -
Dohnal Daniel Sch .. ..
Gottwald Stanislav - .. -
Nepovinné Předměty 1 .. ..
Přechová Eva - - - .. .. - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
32 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
LabC Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Blažková Hana
3 supl. (Kon) D 2.V 22
Daubner Petr
4 supl. (Kon) D 3.V 41
Dohnal Daniel
1. - 3. les.dozor na akci vých. porad.
Dunovská Petra
4 změna M 3.B (A1) 21
Fousová Tereza
1 změna A 2.V (A2) Vv
Gottwald Stanislav
před 1. hod dohled dozor ve 3. patře  
4. - 6. les.dozor na akci vých. porad.
Havlasová Eva
4 přesun << A 8.V (A2) 11 z 5. hod
5 přesun >> A 8.V (A2) na 4. hod
6 přesun << Als 6.V (als2) 42 z 8. hod
7 přesun << Als 6.V (als2) 42 z 9. hod
8 přesun >> Als 6.V (als2) na 6. hod
9 přesun >> Als 6.V (als2) na 7. hod
Maixnerová Zdenka
2 změna A 3.V (A1) IVT
Malaníková Hana
6 supl. (Ci) F 4.V 33
Matošková Eva
1 Suplovací pohotovost  
1 odpadá Hv 1.B (Hv)
2 navíc Hv 1.V (A2) Hv
2 odpadá Hv 1.B (Hv)
Musálková Marie
3 změna Č 4.V (A1) 01
5 navíc Č 8.V 41
Nepovinné Předměty 1
9. - 10. les.organizační důvody
Papežová Hana
1 odpadá Vv 1.B (Vv)
2 navíc Vv 1.V (A1) Vv
2 odpadá Vv 1.B (Vv)
Rezek Jiří
4 přesun << CH 6.V 23 z 5. hod
4 odpadá CH 2.B
5 přesun >> CH 6.V na 4. hod
Scholz Slavomír
1 spojeno (Do) Tv 3.V (Dív) T1
Změny v rozvrzích tříd
1.B
1. - 3. les.akce výchovného porad.
1.V
2 Hv A2 Hv navíc Me
2 Vv A1 Vv navíc Pap
2 F odpadá (Ci)
2.B
4. - 6. les.akce výchovného porad.
2.V
1 A A2 Vv změna Fou
3 D 22 supluje Bla (Kon)
3.B
4 M A1 21 změna Du
3.V
1 Tv Dív T1 spojí Sch (Do)
2 A A1 IVT změna Mn
4 D 41 supluje Dau (Kon)
7 F A1 odpadá (Ci)
8 F A1 odpadá (Ci)
4.V
3 Č A1 01 změna Ms
6 F 33 supluje Ma (Ci)
6.V
4 CH 23 přesun << Rez z 5. hod
4 M odpadá (Ci)
5 CH přesun >> na 18.9. 4. hod
6 Als als2 42 přesun << Hav z 8. hod
6 Bi odpadá (Kon)
7 Als als2 42 přesun << Hav z 9. hod
8 Als als2 přesun >> na 18.9. 6. hod
9 Als als2 přesun >> na 18.9. 7. hod
7.V
9 SChn schn odpadá (Np1)
10 SChn schn odpadá (Np1)
8.V
4 A A2 11 přesun << Hav z 5. hod
4 M A2 odpadá (Pch)
5 Č 41 navíc Ms
5 M A1 odpadá (Pch)
5 A A2 přesun >> na 18.9. 4. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

preventivní program (A VP):
1.B - 1. hod. celá třída ve 32, 2. a 3. hod. děleně ve 32 a lab Ch, prof. Dohnal
2.B - 4. hod. celá třída ve 32, 5. a 6. hod. děleně ve 32 a lab Ch, prof. Gottwald
2.B začíná v 10.50 hod. a končí ve 13.30 hod., oběd před 7. hodinou
nástup na oběd:
1.B - 4. hod. od 10.50 do 11.35 hod., oběd před 5. hodinou