Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
v

Změny v rozvrhu čtvrtek 15. 11.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Caletková Eva .. .. Pch Bla .... Ci - .. ..
Kašparová Hana - .... Pre Fou Fou ..
Kučerová Eva Pre Fou Fou .. - Do
Nepovinné Předměty 1 Pre Pre Bou Bou
Vavrečková Silvie .... Fou .... Sc .. Pre ..
Veverková Yvetta Ms - - ..
Zikmundová Denisa - - - Zi .... .. Vr Do
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
21 tecD tecD
Změny v rozvrzích učitelů
Bendlová Kateřina
3 navíc Bi 4.B 22 přespočetná hod.
5 odpadá Tv 6.V (Dív) zrušeno
před 9. hod dohled celkový dozor  
Blažková Hana
4 supl. (Cal nem) D 1.V 33 za odpadlou
před 4. hod dohled dozor v 1. patře  
Boušková Monika
3 navíc Č 3.B 12 za odpadlou
4 navíc Č 4.B 23 za odpadlou
4 odpadá Č 3.B zrušeno
8 spojeno (Np1 orgD) FESn 8.V (FESn) 11
9 spojeno (Np1 orgD) FESn 8.V (FESn) 11
Buryánková Radka
7 přesun << Bi 2.V 23 z 9. hod
9 přesun >> Bi 2.V na 7. hod
Ciburová Miluše
6 supl. (Cal nem) M 5.V 23 přespočetná hod.
Daubner Petr
před 1. hod dohled dozor v 1. patře  
Dohnal Daniel
8 spojeno (Kuč nem) N 3.V (N) 41
8 supl. (Zik nem) Š 3.V (Š) 41 dozor
Fousová Tereza
2 supl. (Va j ZP) A 3.V (A1) 31 přespočetná hod.
4 změna Fr 1.B (F) 22
4 spojeno (Kas nem) N 1.B (N2) 22
5 změna Fr 1.B (F) 22
5 spojeno (Kas nem) N 1.B (N2) 22
6 odpadá Fr 6.V (F) zrušeno
Havlasová Eva
3 odpadá A 6.V (A2) zrušeno
před 4. hod dohled dozor ve 2. patře  
Janoušková Zlata
3 odpadá IT 6.V (A1) zrušeno
6 přesun << IT 2.B (A2) 40 z 8. hod
8 přesun >> IT 2.B (A2) na 6. hod
před 4. hod dohled dozor ve 3. patře  
Maixnerová Zdenka
6 přesun << A 2.B (A1) 33 z 8. hod
8 přesun >> A 2.B (A1) na 6. hod
Musálková Marie
1 supl. (Ve nem) Č 1.B 41 přespočetná hod.
Nepovinné Předměty 1
1.-2., 8.-9. hod organizační důvody
Nováková Dana
před 7. hod dohled celkový dozor  
Pretl Jan
1 spojeno (Np1 orgD) Nkn 7.V (NK3n) 43
2 spojeno (Np1 orgD) Nkn 7.V (NK3n) 43
3 supl. (Kas nem) N 2.B (N1) 11 přespočetná hod.
3 spojeno (Kuč nem) N 2.B (N2) 11
6 supl. (Va j ZP) A 2.V (A2) 41 přespočetná hod.
Přechová Eva
3 supl. (Cal nem) F 4.V 23 přespočetná hod.
Schlosserová Radka
4 supl. (Va j ZP) A 2.B (A2) 43 přespočetná hod.
před 1. hod dohled dozor ve 2. patře  
Scholz Slavomír
5 odpadá Tv 6.V (Chl) zrušeno
Vrbová Věra
7 jídelna  
Zajíc Antonín
3 přesun >> M 3.B na 4. hod
4 přesun << M 3.B 12 z 3. hod
Zeman Michal
1 navíc F 6.V (A1) mim za odpadlou
2 navíc F 6.V (A1) mim za odpadlou
3 navíc F 6.V (A1) mim přespočetná hod.
3 odpadá F 4.B zrušeno
4 navíc F 6.V (A2) mim za odpadlou
4 odpadá M 4.B zrušeno
5 navíc F 6.V (A2) mim přespočetná hod.
6 navíc F 6.V (A2) mim přespočetná hod.
7 přesun >> M 2.B na 8. hod
8 přesun << M 2.B 33 z 7. hod
Zikmundová Ivana
4 supl. (Zik nem) Š 4.V (Š) 01 dozor
Změny v rozvrzích tříd
1.B
1 Č 41 supluje Ms (Ve)
4 N N1 22 spojí Fou (Kuč)
4 Fr F 22 změna Fou
4 N N2 22 spojí Fou (Kas)
5 N N1 22 spojí Fou (Kuč)
5 Fr F 22 změna Fou
5 N N2 22 spojí Fou (Kas)
9 A A1 odpadá (Va)
1.V
4 D 33 supluje Bla (Cal)
2.B
3 N N1 11 supluje Pre (Kas)
3 N N2 11 spojí Pre (Kuč)
4 A A2 43 supluje Sc (Va)
6 A A1 33 přesun << Mn z 8. hod
6 IT A2 40 přesun << Jan z 8. hod
7 M přesun >> na 15.11. 8. hod
8 M 33 přesun << Zem z 7. hod
8 A A1 přesun >> na 15.11. 6. hod
8 IT A2 přesun >> na 15.11. 6. hod
9 CH odpadá (Cal)
2.V
6 A A2 41 supluje Pre (Va)
7 Bi 23 přesun << Bur z 9. hod
8 CH odpadá (Cal)
9 Bi přesun >> na 15.11. 7. hod
3.B
3 Č 12 navíc Bou
3 M přesun >> na 15.11. 4. hod
4 M 12 přesun << Za z 3. hod
4 Č odpadá (Bou)
3.V
2 A A1 31 supluje Fou (Va)
8 N N 41 spojí Do (Kuč)
8 Š Š 41 supluje Do (Zik)
4.B
3 Bi 22 navíc Be
3 F odpadá (Zem)
4 Č 23 navíc Bou
4 M odpadá (Zem)
4.V
3 F 23 supluje Pch (Cal)
4 Š Š 01 supluje Zi (Zik)
5 A A2 odpadá (Va)
5.V
6 M 23 supluje Ci (Cal)
6.V
1 F A1 mim navíc Zem
1 CH A1 odpadá (Cal)
2 F A1 mim navíc Zem
2 CH A1 odpadá (Cal)
3 F A1 mim navíc Zem
3 IT A1 odpadá (Jan)
3 A A2 odpadá (Hav)
4 F A2 mim navíc Zem
4 Č odpadá (Ve)
5 F A2 mim navíc Zem
5 Tv Dív odpadá (Be)
5 Tv Chl odpadá (Sch)
6 F A2 mim navíc Zem
6 N N odpadá (Kas)
6 Fr F odpadá (Fou)
7.V
1 Nkn NK3n 43 spojí Pre (Np1)
2 Nkn NK3n 43 spojí Pre (Np1)
8.V
6 N N odpadá (Kuč)
6 Š Š odpadá (Zik)
8 FESn FESn 11 spojí Bou (Np1)
9 FESn FESn 11 spojí Bou (Np1)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

6.V - exkurze laboratoře na MFF UK. Skupina A1 sraz v v 8.10 hod.Výuka do 10.30 hod. Rozchod na místě, pokračování odpolední výuky.
Skupina A2 sraz v 10.30 hod. Výuka do cca 12.45 hod. Rozchod na místě, pokračování odpolední výuky.

nástup na oběd:
1.V, 2.V, 8.V - 4. hod. od 10.50 do 11.35 hod., oběd před 5. hodinou