Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
v

Změny v rozvrhu Wednesday 13. 11.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Daubner Petr .. ..
Fousová Tereza ..
Gottwald Stanislav ..
Kratochvíl Karel - - Ci Gt
Musálková Marie ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Ciburová Miluše
3 supl. (Kr) F 2.V 22
4 změna M 6.V 21
7 navíc F 3.V (A1) 33
7 odpadá F 3.V (A2) zrušeno
8 navíc F 3.V (A1) 33
8 odpadá F 3.V (A2) zrušeno
Daubner Petr
3. - 4. les.dozor na další akci v budově
Dohnal Daniel
před 2. hod dohled celkový dozor  
Dunovská Petra
5 změna M 1.V 21
Gottwald Stanislav
4 supl. (Kr) M 3.V 41
Havlasová Eva
3 změna A 2.B (A2) LabC
před 5. hod dohled celkový dozor  
Malaníková Hana
9 přesun >> SCh 7.V (sch3)+ na 12.11. 11. hod
10 přesun >> SCh 7.V (sch3)+ na 12.11. 12. hod
Papežová Hana
7 navíc Vv 3.V (A2) Vv
7 odpadá Vv 3.V (A1) zrušeno
8 navíc Vv 3.V (A2) Vv
8 odpadá Vv 3.V (A1) zrušeno
Přechová Eva
4 změna M 8.V (A2) 11
5 změna M 8.V (A1) 11
Scholz Slavomír
před 4. hod dohled dozor v přízemí  
Vrbová Věra
před 3. hod dohled celkový dozor  
Změny v rozvrzích tříd
1.V
5 M 21 změna Du
2.B
3 A A2 LabC změna Hav
2.V
3 F 22 supluje Ci (Kr)
3.B
9 SCh sch3 přesun >> na 12.11. 11. hod
10 SCh sch3 přesun >> na 12.11. 12. hod
3.V
4 M 41 supluje Gt (Kr)
7 Vv A2 Vv navíc Pap
7 F A1 33 navíc Ci
7 Vv A1 odpadá (Pap)
7 F A2 odpadá (Ci)
8 Vv A2 Vv navíc Pap
8 F A1 33 navíc Ci
8 Vv A1 odpadá (Pap)
8 F A2 odpadá (Ci)
4.B
1 SFy sf4 odpadá (Gt)
6.V
4 M 21 změna Ci
7.V
9 SCh sch3 přesun >> na 12.11. 11. hod
10 SCh sch3 přesun >> na 12.11. 12. hod
8.V
1 SFy sf4 odpadá (Gt)
4 M A2 11 změna Pch
5 M A1 11 změna Pch
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

nástup na oběd:
1.B, 7.V (Fr) - 4. hod. od 10.50 do 11.35 hod., oběd před 5. hodinou