Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
v

Změny v rozvrhu Tuesday 21. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nepovinné Předměty 1 Bou Bou
Nepovinné Předměty 2 Gt Gt Hav Hav
Nepovinné Předměty 3 Pch Pch
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Boušková Monika
1 spojeno (Np1) FES 8.V (fesn)+ 11
2 spojeno (Np1) FES 8.V (fesn)+ 11
Dunovská Petra
4 navíc M 7.V 32
4 odpadá M 7.V (A2) zrušeno
5 navíc M 7.V 32
5 odpadá M 7.V (A1) zrušeno
Gottwald Stanislav
1 spojeno (Np2) VF 7.V (vfn) 33
2 spojeno (Np2) VF 7.V (vfn) 33
Havlasová Eva
7 spojeno (Np2) SA2 8.V (sa2n) 12
8 spojeno (Np2) SA2 8.V (sa2n) 12
Nepovinné Předměty 1
1. - 2. les.organizační důvody
Nepovinné Předměty 2
1. - 2. les., 7. - 8. les.organizační důvody
Nepovinné Předměty 3
1. - 2. les.organizační důvody
Přechová Eva
1 spojeno (Np3) SM2 8.V (sm2n) 21
2 spojeno (Np3) SM2 8.V (sm2n) 21
Veverková Yvetta
4 odpadá Č 7.V (A1) zrušeno
5 odpadá Č 7.V (A2) zrušeno
Zikmundová Ivana
4 změna Č 1.V 12
Změny v rozvrzích tříd
1.V
4 Č 12 změna Zi
4.B
1 FES fesn 11 spojí Bou (Np1)
2 FES fesn 11 spojí Bou (Np1)
7.V
1 VF vfn 33 spojí Gt (Np2)
2 VF vfn 33 spojí Gt (Np2)
4 M 32 navíc Du
4 M A2 odpadá (Du)
4 Č A1 odpadá (Ve)
5 M 32 navíc Du
5 M A1 odpadá (Du)
5 Č A2 odpadá (Ve)
8.V
1 SM2 sm2n 21 spojí Pch (Np3)
1 FES fesn 11 spojí Bou (Np1)
2 SM2 sm2n 21 spojí Pch (Np3)
2 FES fesn 11 spojí Bou (Np1)
7 SA2 sa2n 12 spojí Hav (Np2)
8 SA2 sa2n 12 spojí Hav (Np2)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

nástup na oběd:
1.V, 3.V - 4. hod. od 10.45 do 11.30 hod., oběd před 5. hodinou
4.V - 4. hod. od 10.50 do 11.35 hod., oběd před 5. hodinou