Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
v

Změny v rozvrhu Monday 20. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.B akcM akcM akcM akcM akcM akcM
4.B mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat
6.V st V st V st V st V st V st V st V st V st V st V st V
8.V mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bendlová Kateřina Kuč .. .. .. Sch
Blažková Hana - .. .. .. ..
Boušková Monika - .. .. Pch .. - .. .. ..
Caletková Eva - - -
Ciburová Miluše - ..
Daubner Petr - No .. .. - .. .. .. .. - - -
Dohnal Daniel .. .. .. Šr .. - - - - - -
Gottwald Stanislav - ..
Havlasová Eva - .. .. .. .. .. .. - - - - -
Kašparová Hana - ..
Maixnerová Zdenka - - .. Šor - .. Fou - .. .. -
Malaníková Hana - .. .. .. Zem - - - - - - -
Musálková Marie - - - .. .. - - .. ..
Nováková Dana .. Šor -
Papežová Hana - .. .. .. Pch - - - - - -
Pernicová Pavla - - - - .. .. ..
Pretl Jan - -
Scholz Slavomír .. Šr
Veverková Yvetta - .. .. - - - - -
Vrbová Věra - - Zem Zem .. .. - - - - -
Zikmundová Denisa - .. .. Kuč - Šor .. .. - - -
Zikmundová Ivana - - - L2 - .. Kuč L2 .. -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
40 mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat
41 mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat
42 mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat
43 mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat
jaz4 mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat
Změny v rozvrzích učitelů
Bendlová Kateřina
1 odpadá Bi 6.V
6., 2. hod organizační důvody
Blažková Hana
2 změna D 2.V 21
8 odpadá D 7.V zrušeno
před 1. hod dohled dozor v 1. patře  
9.-10. hod organizační důvody
Boušková Monika
4 odpadá Č 4.B (A1)
9.-10., 3. hod organizační důvody
Buryánková Radka
1 navíc Vkz 3.V (A1) 22
1 odpadá Bi 3.V (A1) zrušeno
2 navíc Vkz 3.V (A1) 22
2 odpadá Bi 3.V (A1) zrušeno
3 změna M 2.V 22
4 změna Bi 2.V 21
Černý Ladislav
před 11. hod dohled celkový dozor  
Fousová Tereza
6 navíc A 1.V (A1) 11
6 odpadá Fr 1.B (F)
7 Suplovací pohotovost  
8 odpadá Frn 6.V (FRN3)
9 odpadá Frn 6.V (FRN3)
před 7., 8. hod dohled celkový dozor  
Gottwald Stanislav
4 odpadá F 1.B
Havlasová Eva
4. hod organizační důvody
Kašparová Hana
1 změna N 5.V (N) 11
4 změna N 2.B (N1) 11
5 navíc N 7.V (N1) 21
6 odpadá N 1.B (N2)
před 4. hod dohled dozor v 1. patře  
před 1. hod dohled dozor ve 3. patře  
Kučerová Eva
2 Suplovací pohotovost  
3 spojeno (Zik) Š 3.V (Š) 31
4 změna N 2.B (N2) 12
6 Suplovací pohotovost  
6 odpadá N 1.B (N1)
7 odpadá N 8.V (N)
před 4. hod dohled dozor ve 3. patře  
Lektor Aj
1 odpadá A 8.V (A2)
2 změna A 2.B (A1) 12
3 spojeno (Zi) A 5.V (A2) 32
5 změna Ak 4.V (Ak2) 11
6 změna Ak 4.V (Ak1) 12
7 spojeno (Zi) A 5.V (A1) 21
Maixnerová Zdenka
4 odpadá A 6.V (A1)
Musálková Marie
9.-10., 5. hod organizační důvody
Nováková Dana
1 Suplovací pohotovost  
1 přesun >> M 4.V na 2. hod
2 přesun << M 4.V 33 z 1. hod
2 odpadá Bi 8.V
Pernicová Pavla
1.-6. hod dozor na další akci mimo bud.
7. hod organizační důvody
Přechová Eva
2 odpadá F 4.V zrušeno
3 supl. (Bou) M 7.V 21
4 supl. (Pap) F 4.V 23
5 odpadá M 8.V
6 navíc M 7.V 32
Scholz Slavomír
5 odpadá Tv 6.V (Chl)
6 změna Tv 3.V (Chl) T1
6 spojeno (Be) Tv 3.V (Dív) T1
Šormová Veronika
2 změna A 2.B (A2) 11
3 změna A 4.V (A2) 01
3 spojeno (Mn) A 4.V (A1) 01
4 supl. (No) Bi 1.V 22
5 Suplovací pohotovost  
5 odpadá A 1.B (A1)
před 2., 3., 5. hod dohled celkový dozor  
Šrámková Alice
2 navíc Tv 5.V (Chl) T1
2 odpadá Tv 1.B (Dív)
3 spojeno (Do) Tv 1.V (Chl) T1
4 spojeno (Sch) Tv 3.B (Chl) T1
5 přesun << M 1.V 01 z 6. hod
6 přesun >> M 1.V na 5. hod
před 4. hod dohled dozor v přízemí  
před 0. hod dohled celkový dozor  
Veverková Yvetta
4 odpadá Č 6.V (A2)
Zeman Michal
1 přesun >> M 2.B na 5. hod
2 Suplovací pohotovost  
2 odpadá M 4.B (A1)
3 supl. (Vr) M 2.B 33
4 supl. (Ma) F 7.V 33
4 odpadá M 4.B (A2)
5 přesun << M 2.B 23 z 1. hod
5 odpadá F 4.B
před 4. hod dohled dozor ve 2. patře  
Zikmundová Ivana
4.-5. hod organizační důvody
Změny v rozvrzích tříd
1.B
1.-6. hod akce mimo budovu školy
1.V
3 Tv Chl T1 spojí Šr (Do)
4 Bi 22 supluje Šor (No)
5 M 01 přesun << Šr z 6. hod
5 Č odpadá (Ms)
6 A A2 11 navíc Fou
6 A A1 11 navíc Fou
6 M přesun >> na 20.5. 5. hod
2.B
1 M přesun >> na 20.5. 5. hod
2 A A1 12 změna L2
2 A A2 11 změna Šor
3 M 33 supluje Zem (Vr)
4 N N1 11 změna Kas
4 N N2 12 změna Kuč
5 M 23 přesun << Zem z 1. hod
5 Č odpadá (Zi)
9 Ge GE odpadá (Bla)
10 Ge GE odpadá (Bla)
2.V
2 D 21 změna Bla
3 M 22 změna Bur
4 Bi 21 změna Bur
3.B
0 SHf SHF2 odpadá (Do)
1 SCh SCH3 odpadá (Ma)
2 SCh SCH3 odpadá (Ma)
4 Tv Chl T1 spojí Šr (Sch)
6 IT A2 odpadá (Per)
7 IT A1 odpadá (Per)
8 Č odpadá (Bou)
9 Lf LF odpadá (Ms)
9 Ls LS odpadá (Bou)
10 Lf LF odpadá (Ms)
10 Ls LS odpadá (Bou)
3.V
1 Vkz A1 22 navíc Bur
1 Bi A1 odpadá (Bur)
1 Vv A2 odpadá (Pap)
2 Vkz A1 22 navíc Bur
2 Bi A1 odpadá (Bur)
2 Vv A2 odpadá (Pap)
3 Š Š 31 spojí Kuč (Zik)
6 Tv Chl T1 změna Sch
6 Tv Dív T1 spojí Sch (Be)
4.B
9 Lf LF odpadá (Ms)
10 Lf LF odpadá (Ms)
0.-14. hod maturity
4.V
1 M přesun >> na 20.5. 2. hod
2 M 33 přesun << No z 1. hod
2 F odpadá (Pch)
3 A A2 01 změna Šor
3 A A1 01 spojí Šor (Mn)
4 F 23 supluje Pch (Pap)
5 Ak Ak2 11 změna L2
6 Ak Ak1 12 změna L2
6 Šmz Šmz odpadá (Zik)
5.V
0 SHf SHF2 odpadá (Do)
1 N N 11 změna Kas
1 Š Š odpadá (Zik)
2 Tv Dív T1 navíc Šr
2 Tv Chl T1 navíc Šr
2 D odpadá (Dau)
3 A A2 32 spojí L2 (Zi)
7 A A1 21 spojí L2 (Zi)
6.V
0 SHf SHF2 odpadá (Do)
9 Ge GE odpadá (Bla)
10 Ge GE odpadá (Bla)
0.-10. hod studijní volno
7.V
1 SCh SCH3 odpadá (Ma)
2 SCh SCH3 odpadá (Ma)
3 M 21 supluje Pch (Bou)
4 F 33 supluje Zem (Ma)
5 N N1 21 navíc Kas
5 IT A1 odpadá (Per)
6 M 32 navíc Pch
7 Z odpadá (Dau)
8 D odpadá (Bla)
9 Lf LF odpadá (Ms)
9 Ge GE odpadá (Bla)
9 Ls LS odpadá (Bou)
10 Lf LF odpadá (Ms)
10 Ge GE odpadá (Bla)
10 Ls LS odpadá (Bou)
8.V
9 Lf LF odpadá (Ms)
10 Lf LF odpadá (Ms)
0.-14. hod maturity
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

1.B - Pohádkový les - podle instrukcí dozorující prof. Pernicové (obědy odhlášeny)
6.V - studijní volno (obědy odhlášeny)
nástup na oběd:
1.V - 4. hod. od 10.45 do 11.30 hod., oběd před 5. hodinou
2.V - 4. hod. od 10.50 do 11.35 hod., oběd před 5. hodinou